kegiatan TPA Masjid Jakarta Islamic Centre

sejarah msjid jakaeta islamic centre, sejarah masjid jakarta islamic centre, islamic centre.

masjid islamic centre merupakan masjid jakarta yang dimana masjid ini memeliki kegiatan yakni TPA, ZISWAF, dan lain sebagainya, demi memakmurkan masyarakat jakarta utara.